Resultaten

Persoonlijke doelstellingen van mijn klanten zijn vaak terug te voeren op een behoefte aan meer invloed, meer verbinding, meer succes, meer uitdaging, meer harmonie, meer innerlijke rust en stabiliteit.

Persoonlijke en professionele ontwikkeling begint met bewustwording. Werkelijke winst wordt behaald, wanneer inzichten zich verdiepen en verinnerlijken. Dit leidt tot versterking van iemands zelfbeeld, zelfwaardering en zelfvertrouwen. Dit legt een fundament voor gewenste veranderingen van opvattingen, houding en/of gedragspatronen.

Zo bent u beter in staat uw talenten te ontwikkelen, voelt u zich minder afhankelijk van externe goedkeuring, ervaart u meer innerlijke rust, legt u de basis voor een grotere persoonlijke effectiviteit. Oftewel: meer persoonlijke leiderschap en meer positieve energie en plezier.