Ontwikkeladvies

Ontwikkeladvies NL leert door

Het Ontwikkeladvies is een gesubsidieerde vorm van loopbaancoaching voor werknemers en werkzoekenden tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd. De kosten worden vergoed via een subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die uiterlijk loopt tot eind 2020 en zolang subsidiegeld beschikbaar is.

Het Ontwikkeladvies geeft je zicht op jouw kansen op de arbeidsmarkt, helpt je zo nodig bij het kiezen van de juiste (bij)scholing, of geeft je tips bij het zoeken en solliciteren naar ander werk.

Het traject bestaat uit een intakegesprek en 3 coachingsgesprekken. Ter ondersteuning wordt gebruikt gemaakt van een arbeidsmarktscan, vragenlijsten en een digitale arbeidsmarkttool.

Advies en Coaching Wiegersma begeleidt ontwikkeladviestrajecten en kan voor dit product subsidie aanvragen. Ben je geïnteresseerd? Maak je interesse kenbaar door een mail te sturen naar info@acwiegersma.nl of bel naar 06 41 780 766.

NB per 2 september zijn helaas geen aanmeldingen meer mogelijk, omdat de limiet van de subsidie al in 1 maand is bereikt: 22.000 aanmeldingen.

Als alternatief zijn er werkgevers en vakbonden die ontwikkeladviestrajecten financieren. O&O-fondsen, die verbonden zijn aan een bepaalde sector of branche, kunnen hier mogelijk een regeling voor bieden, net als regionale leerwerkloketten.

Naar verwachting zal het kabinet ook in 2021 extra geld uittrekken om mensen te helpen zich aan te passen aan de veranderende arbeidsmarkt. Nadere informatie hierover volgt.